Πρόσβαση

  • Στάση Καμάρα επί της οδού Εγνατίας (Αστική Συγκοινωνία),

  • Eλεγχόμενη στάθμευση (THESi/Parkpal),

  • Δυο ιδιωτικά πάρκινγκ επί της Π.Π. Γερμανού, σε απόσταση 60 μέτρων από ιατρείο (βλέπε χάρτη)

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ     Δ Ρ Α Γ Ο Υ Μ Η Σ

©2019 by ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ